OBCHODUJEME S KOMODITAMI
NA FINANČNÍM TRHU

MTX Capital Services a.s. je dynamicky rostoucí společnost a působí jako diverzifikovaný dům pro obchodování s komoditami.

Portfolio produktů, s nimiž společnost obchoduje, zahrnuje železné kovy, neželezné kovy, drahé kovy, uhlí a další. Díky zázemí skupiny MTX Group a.s. společnost nabízí atraktivní ceny pro fixaci cen komodit přes několik světových burz.

Investiční služby

Poskytujeme tyto investiční služby, k čemuž využíváme níže uvedené investiční nástroje:

Investiční služby

Investiční nástroje

OBCHODOVÁNÍ
S INVESTIČNÍMI
NÁSTROJI
NA VLASTNÍ ÚČET

Společnost obchoduje široké spektrum derivátových produktů vázané na různé průmyslové komodity. Standardizovanými investičními nástroji jsou komoditní futures, opce, monthly average futures a swapy.

INVESTIČNÍ
PORADENSTVÍ
TÝKAJÍCÍ SE
INVESTIČNÍCH NÁSTROJŮ

Vzhledem k zakotvení společnosti v silné průmyslové skupině MTX Group s dlouhodobou historií obchodování s kovy na předních evropských trzích je společnost schopna poskytovat efektivní poradenství v oblasti cenových výkyvů komodit v souladu s obchodní strategií a investičním profilem klienta.

ÚSCHOVA
A SPRÁVA
INVESTIČNÍCH
NÁSTROJŮ

Pro každého zákazníka vede společnost samostatnou evidenci investičních nástrojů v informačním systému. Tato evidence poskytuje zákazníkovi detailní přehled otevřených pozic komodit.

INVESTIČNÍ VÝZKUM
A FINANČNÍ ANALÝZA

Nebo jiné formy obecných doporučení týkajících se obchodování s investičními nástroji.

OPCE, FUTURES,
SWAPY, FORWARDY,
A JINÉ NÁSTROJE

Jejichž hodnota se vztahuje ke komoditám a z nichž vyplývá právo na vypořádání v penězích nebo právo alespoň jedné strany zvolit, zda si přeje vypořádání v penězích, nejde-li o vypořádání v penězích z důvodu selhání jedné ze stran derivátu nebo z jiného důvodu předčasného ukončení derivátu.

Hlavní produkty

Futures

Monthly average futures

Swap kontrakty

Opce

Obchodní hodiny

Společnost přijímá pokyny k obchodování na finančním trhu dle následující tabulky. Vaše pokyny jsou vždy provedeny bez zbytečného odkladu a za nejlepších možných podmínek.

Pondělí

8:30 - 16:00

Úterý

8:30 - 16:00

Středa

8:30 - 16:00

Čtvrtek

8:30 - 16:00

Pátek

8:30 - 16:00

Ke stažení

Kontakty

MTX Capital Services a.s.

MTX Capital Services a.s.
Štěpánská 621/34
110 00, Praha 1
IČ 09060740

info@mtxcs.eu

Stížnosti, reklamace a Whistleblowing

MTX Capital Services a.s.

MTX Capital Services a.s.
Štěpánská 621/34
110 00, Praha 1
IČ 09060740