OBCHODUJEME NA TRHU
NEŽELEZNÝCH KOVŮ

Nabízíme nejatraktivnější ceny pro fixaci přes London Metal Exchange.

Jsme dynamicky rostoucí finanční společnost, založená v první polovině roku 2020 v rámci holdingu MTX Group a.s. Jsme aktivní na trhu neželezných kovů a nabízíme nejatraktivnější ceny pro fixaci přes London Metal Exchage.

Investiční služby

Poskytujeme tyto investiční služby, k čemuž využíváme níže uvedené investiční nástroje:

Investiční služby

Investiční nástroje

OBCHODOVÁNÍ
S INVESTIČNÍMI
NÁSTROJI
NA VLASTNÍ ÚČET

Více

MTX CS, a.s. obchoduje široké spektrum derivátových produktů vázané na průmyslové kovy na London Metal Exchange. Standardizovanými investičními nástroji jsou komoditní futures, opce, monthly average futures a swapy. Společnost umožňuje obchodním partnerům konverzi ve více světových měnách.

INVESTIČNÍ
PORADENSTVÍ
TÝKAJÍCÍ SE
INVESTIČNÍCH NÁSTROJŮ

Více

Vzhledem k zakotvení MTX CS, a.s. v silné průmyslové skupině MTX Group s dlouhodobou historií obchodování s kovy na předních evropských trzích je společnost schopna poskytovat efektivní poradenství v oblasti cenových výkyvů neželezných kovů v souladu s obchodní strategií a investičním profilem klienta.

ÚSCHOVA
A SPRÁVA
INVSTIČNÍCH
NÁSTROJU

Více

Pro zákazníka, včetně opatrování a souvisejících služeb, s výjimkou vedení účtů centrálním depozitářem nebo zahraničním centrálním depozitářem. Investiční nástroje a poskytované investiční služby jsou založeny na základě smlouvy uzavřené mezi společností a zákazníkem. Investiční nástroje jsou následně vedeny interně společností v evidenci v informačním systému.

POSKYTOVÁNÍ
ÚVĚRU NEBO
ZÁPŮJČKY

Více

Zákazníkovi za účelem umožnění obchodu s investičním nástrojem, na němž se poskytovatel úvěru nebo zápůjčky podílí. MTX CS, a.s. poskytuje obchodním partnerům analýzy trhu neželezných kovů, které jsou založeny jak na fundamentální bázi, tak i na technickém charakteru, a to v časovém intervalu od jednoho týdne po tři měsíce.

INVESTIČNÍ VÝZKUM
A FINANČNÍ ANALÝZA

Více

Nebo jiné formy obecných doporučení týkajících se obchodování s investičními nástroji. Jedná se o financování prostřednictvím REPO operací. Společnost může poskytnout zákazníkovi profinancování jeho nákupu neželezných kovů oproti zajištění podkladovým aktivem se zpětným odkupem v dohodnuté době.

OPCE, FUTURES,
SWAPY, FORWARDY,
A JINÉ NÁSTROJE

Více

Jejichž hodnota se vztahuje ke komoditám a z nichž vyplývá právo na vypořádání v penězích nebo právo alespoň jedné strany zvolit, zda si přeje vypořádání v penězích, nejde-li o vypořádání v penězích z důvodu selhání jedné ze stran derivátu nebo z jiného důvodu předčasného ukončení derivátu.

Hlavní produkty

Futures

Monthly average futures

Swap kontrakty

Opce

Komoditní financování

Kontakty

MTX Capital Services

MTX Group a.s.
Štěpánská 621/34
110 00, Praha 1
IČ 27441261

info@mtxcs.eu

MTX Capital Services

MTX Group a.s.
Štěpánská 621/34
110 00, Praha 1
IČ 27441261